När putters tillverkades för 100 år sedan var greenerna betydligt trögare än vad de är idag och klubborna hade mer loft än de vi använder på moderna greener. Efter att ha puttat med en 6-graders putter i snart 4 säsonger är min undran om det är en bättre teknik att putta med forward press för att på så sätt minska den effektiva loften i impact? Om några av läsarna av dessa sidor har några bra erfarenheter av detta så vore jag tacksam för en dialog.